บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด

ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อและจำหน่ายสิ่งพิมพ์

บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

เริ่มต้นดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว หนังสือพิมพ์จีนรายเดียวในตลาดหลักทรัพย์ และปัจจุบันดำเนินการควบคู่กับสื่อออนไลน์ ที่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศจีน ให้คนจีนที่อยู่ในไทยได้รับรู้ข้อมูล เปรียบเสมือนช่องทางสื่อสารที่ปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย และยังนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทางด้านการสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต

ปัจจุบันเทคดนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทางบริษัทจึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะวิจียและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ Web3 ซึ่งคือการผสมผสานระหว่าง Decentralized Web และ Semantic Web เข้าด้วยกัน พร้อมสร้างแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ที่สร้างขึ้นบนอินเทอร์เน็ตที่มีองค์ประกอบของการกระจายอำนาจ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ที่ผู้ใช้งานมีอำนาจในการควบคุมข้อมูลส่วนตัว รวมไปถึงการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจข้อมูลทั้งหมดของเราได้ เพื่อทำหน้าที่เป็นสมองที่สองในการอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตในการทำงาน ทุกรูปแบบขององค์กรได้มากขึ้น

ข้อมูลการติดต่อ

(+66) 2236-9171(+66) 2236-9172[email protected]

บริษัทย่อยในเครือ

877-881 เจริญกรุง ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

[email protected] 02-236-9171

© สงวนลิขสิทธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Privacy Policy