บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล จำกัด

ดำเนินธุรกิจสินเชื่อแฟคตอริ่งบริการวงเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้น

บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

ดำเนินธุรกิจสินเชื่อแฟคตอริ่ง ให้บริการวงเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้น โดยรับซื้อหนี้การค้าในรูปของใบวางบิล ใบรับวางบิล หรือ invoice โดยการรับโอนสิทธิการรับเงินจากลูกค้า เพื่อจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ (หน่วยงานราชการ) และให้วงเงินกู้ล่วงหน้าโดยมีหลักประกันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีนโยบายปล่อยวงเงินกู้รวม แต่ละรายไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินหลักประกัน

ข้อมูลการติดต่อ

(+66) 2236-9171(+66) 2236-9172[email protected]

บริษัทย่อยในเครือ

877-881 เจริญกรุง ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

[email protected] 02-236-9171

© สงวนลิขสิทธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Privacy Policy