บริษัท บริหารสินทรัพย์ตงฮั้ว จำกัด

ดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ตงฮั้ว จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

เริ่มดำเนินธุรกิจธุรกิจบริการหนี้เสียในปี 2564 โดยจดทะเบียนบริหารสินทรัพย์กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ และมีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อหนี้เสียจากสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการด้านการเงิน (Non-Bank) มาบริหารต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

(+66) 2236-9171(+66) 2236-9172[email protected]

บริษัทย่อยในเครือ

877-881 เจริญกรุง ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

[email protected] 02-236-9171

© สงวนลิขสิทธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Privacy Policy