บริษัท ตงฮั้ว แอสเซท จำกัด

ดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ

บริษัท ตงฮั้ว แอสเซท จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เพื่อดำเนินธุรกิจค้าปลีก ในรูปแบบประเภท Discount Supermarket โดยมุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ที่ตั้งใกล้ชุมชน เทียบได้กับ Low cost Airline ปัจจุบันเปลี่ยนการบริหารธุรกิจมาเป็นการให้เช่าพื้นที่แก่ ท็อปส์ ซุเปอร์มาร์เก็ต เพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ รวมถึงปล่อยสินเชื่อระยะยาว โดยมีหลักประกัน

ข้อมูลการติดต่อ

(+66) 2236-9171(+66) 2236-9172[email protected]

บริษัทย่อยในเครือ

877-881 เจริญกรุง ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

[email protected] 02-236-9171

© สงวนลิขสิทธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Privacy Policy